سلام بر جامعه روحانیت مبارز تهران و جامعه مدرسین حوزه علمیۀ قم

محتوای و مطالب این وب سایت در آینده درج خواهد شد. دو وب سایت ذیل محتوای ارزشمندی دارند. علاقمندان از آن مستفیض گردند 

ریاست جامعه محترم روحانیت مبارز تهران

ریاست جامعه محترم مدرسین حوزه علمیۀ قم

فارسی = الفارسیه = farsi فارسی = الفارسیه = farsi
http://www.rohaniatmobarez.ir/ http://www.jameehmodarresin.org/
  عربی = العربیة = arabic
  انگلیسی = الانگلیزیة = english

ادامه خواندن سلام بر جامعه روحانیت مبارز تهران و جامعه مدرسین حوزه علمیۀ قم

با شما در شادی و غم و اندیشه